Đầu khẩu

Grid View:
Quickview

Hex sockets TONE 5MM HP3H-05

(0)
Orders (0)

Use: hand-operated for mounting 6-sided bulbs For material: bolt, hex nut Packing: 1 bag / product TECHNICAL INFORMATION Material products: alloy steel Product dimensions: 5mm Diameter: 23.0mm Weight: 25g Country of origin: japan..

Quickview

Hex sockets TONE 8MM HP3H-08

(0)
Orders (0)

Use: hand-operated for mounting 6-sided bulbs For material: bolt, hex nut Packing: 1 bag / product TECHNICAL INFORMATION Material products: alloy steel Product dimensions: 8mm Diameter: 27 mm Weight: 60g Country of origin: japan..

Quickview

Đầu khẩu dài HP3S-19L

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 19mmSize: 54,0mmĐường kính: 40mmTrọng lượng: 160gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu dài HP3S-08L

(0)
Orders (0)

Đầu khẩu HP3S-08LCông dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 8mmĐường kính: 54,0mmTrọng lượng: 35gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu dài HP3S-12L

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 12mmĐường kính: 38,0mmTrọng lượng: 35gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP128

(0)
Orders (0)

Đầu khẩu HP128Công dụng: Vật dụng dùng để kết nối tay cầm và đầu khẩu với những góc sử dụng khác, Ứng dụng: Bộ chuyển đổi. Dùng cho vật liệu : vặn đai ốc, bu long, lục giác Quy cách đóng gói: 1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩmhợp kim thépKích thước sản phẩm 42 mmSize: Góc chèn: 12,7 mmSau khi chuyển đổi: 19,0 mm..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-10

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 10mmĐường kính: 54,0mmTrọng lượng: 35gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-12

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 12mmĐường kính: 38,0mmTrọng lượng: 35gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-13

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 13mmSize:27,0mmĐường kính:38mmTrọng lượng:35gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-14

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 14mmSize:27,0mmĐường kính: 38mmTrọng lượng: 45gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-17

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 17mmSize: 30,0mmĐường kính: 38mmTrọng lượng: 50gNước sản xuất:japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-19

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 17mmSize: 30,0mmĐường kính: 38mmTrọng lượng: 50gNước sản xuất:japan..

Quickview

Đầu khẩu HP3S-21L

(0)
Orders (0)

Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói:1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 21mmSize: 64mmĐường kính: 40mmTrọng lượng:175gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP48

(0)
Orders (0)

Đầu khẩu HP48Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói: 1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 25,3mmĐường kính: 38mmTrọng lượng: 25gNước sản xuất: japan..

Quickview

Đầu khẩu HP4D-08

(0)
Orders (0)

Đầu khẩu HP4D-08Công dụng: đầu khẩu dùng bằng tay để lắp bulong 6 cạnhDùng cho vật liệu: bulong, đai ốc lục giácQuy cách đóng gói: 1 túi /sản phẩmTHÔNG TIN KỸ THUẬTChất liệu sản phẩm: hợp kim thépKích thước sản phẩm: 8mmSize: 35,0mmĐường kính: 38mmTrọng lượng:40gNước sản xuất: japan..

Showing 1 to 15 of 28 (2 Pages)