Súng bắt vít

Grid View:
Quickview

Súng vặn vít Uryu US-350PW, US-450PW, US-652PW, US-6PW, US-5PW

(0)
Orders (0)

ModelKích thước trục vítTốc độ không tảiTổng chiều dàiKhối lượng không bao gồm đầu BitTừ tâm đến cạnh bênĐầu Hex or đầ BitKích thước dây khí ( Đường kính ngoài)Mức khí tiêu hao trung bìnhÁp lực khí được khuyến nghịmminrpmmminkglbmminmminmminm3/minft3/minMpapsiUS-350PW4No.8 No.1015000121449/640.531.1617.043/646.351/46.351/40.207.00.457US-450PW5No.10..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

Súng vặn vít Uryu US-LT10B, US-LT20A-10, US-LT30A-17, US-LT30AL-17, US-LT30B-11, US-LT30BL-11, US-LT40A-08, US-LT40AL-15, US-LT40BL-15, US-LT40BL-08

(0)
Orders (0)

ModelKích thước vítDải lựcTốc độ không tảiTổng chiều dàiKhối lượng không bao gồm đầu BitTừ tâm đến cạnh bênKích thước dây khíMức khí tiêu hao trung bìnhmminNmin-lbsrpmmminkgIbmminmminm3/minft3/minUS-LT10B2.6No.30.20-0.601.8-5.310001917 33/640.290.6312.031/646.351/40.155.2US-LT20A(B)-262.2No.20.15-0.351.3-3.126001807 3/320.340.6813.033/646.351/40.16..

Quickview

Súng vặn vít Uryu US-LT31PB-05, US-LT51PB-05, US-LT60P-03

(0)
Orders (0)

ModelKích thước vítDải lựcTốc độ không tảiTổng chiều dàiKhối lượng không bao gồm đầu BitTừ tâm đến cạnh bênKích thước dây khíMức khí tiêu hao trung bìnhmminNmin-lbs rpmmminkglbmminmminm3/minft3/minUS-LT31PB-232.6No.30.4-1.003.5-8.823001707 1/640.711.5616.039/646.351/40.207.0US-LT31PB-172.2No.20.70-1.506.2-13.217001707 1/640.711.5616.039/646.35..

Quickview

Súng vặn vít Uryu US-LT40B-05C, US-LT40-03C (P)

(0)
Orders (0)

ModelKích thước vítDải lựcTốc độ không tảiTổng chiều dàiKhối lượng không bao gồm đầu BitTừ tâm đến cạnh bênKích thước dây khíMức khí tiêu hao trung bìnhmminNmft-lbsrpmmminkgIbmminmminm3/minft3/minUS-LT30B-17C2.6No.30.70-1.506.2-13.2170029510 3/40.701.5436.01 27/646.351/40.207.0US-LT30B-11C2.2No.21.10-2.109.7-18.5110029510 3/40.701.5436.01 27/646.35..

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)