Kanon - Nhật Bản

Grid View:
Quickview

Cần siết lực Kanon MQLK-E - Có bút đánh dấu

(0)
Orders (0)

ModelRangeIncrementOld ModelNew ModelRangeIncrementSquaredriveTotal lengthDimensionsmmWeight(kgf.cm)kgf.cm (N.m)(N.m)N.mmmmmBCkg60MQLK-E20 ~ 601N60MQLK-EN6MQLK-E2 ~ 60,19,53(3/8'')32710150.7120MQLK-E40 ~ 1202N120MQLK-EN 12MQLK-E4 ~ 120,20.8250MQLK-E70 ~ 2502N250MQLK-EN25MQLK-E7 ~250,2500MQLK-E100 ~ 5005N500MQLK-EN50MOLK-E10 ~ 500,53492011000MQ..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

Cần siết lực Kanon QSPKH, QSPK-A

(0)
Orders (0)

Type HModel(kgf.cm)RangeOld Model(N.m)New Model(N.m)RangeSquare driveTotal lengthDimension (mm)WeightHeadBodykgf.cmN.mmmmmHGRABCkg6043SPKH20 ~ 60N6OQSPKHN6QSPKH2 ~ 66,35(1 /4")17419,57,512,518,29,626,50,19120QSPKH40 ~ 120N1200SPKHN12QSPKH4 ~ 12250QSPKH70 ~ 250N250QSPKHN25QSPKH7 ~ 259,53 (3/8')2202512160,27500QSPKH100 ~ 500N500QSPKHN50QSPKH10 ~..

Quickview
Quickview
Quickview

Chìa vặn ốc định lực Kanon RSPK

(0)
Orders (0)

Model(kgf.cm)RangeOld Model(N.m)New Model(N.m)RangeRing head sizes (W)Total lengthDimensions (mm)WeightHeadBodykgf.cmN.mmmmmSTGABCkg30RSPK5 ~ 35N30RSPKN3.5RSPK0,5 ~ 3,55,56  175*1 19,57,5150,127891080RSPK20 ~ 90N80RSPKN9RSPK2 ~ 95,567 197*2 19,57,5150,138910 1112  190RSPK40 ~ 210N190RSPKN21RSPK4 ~ 21 10&..

Quickview

Cờ lê cân lực đồng hồ Kanon TOK-G

(0)
Orders (0)

ModelRangeIncrementModelRangeIncrementSquare driveTotal lengthDimensions (mm)Weight(kgf.cm/kgf.m)(CW/CCVV)(N.m)(CW/CCW)HeadBody(kgf.cm/kgf.m)N.mmmmmABCDEFGkg60TOK-G6 ~ 60    kgf.cm1 kgf.cmN 6TOK-G0,6 ~ 60,16.35(1/4'')2603538,57,558903721,50,5120TOK-G10 ~ 120   //2  //N 12TOK-G1 ~ 120,2300TOK-G50 ~ 300 //5  //N 30T..

Quickview

Mỏ lết cân lực Kanon SPK

(0)
Orders (0)

Model(kgf.cm)RangeOld Model(N.m)New Model(N.m)RangeSpanner sizes (W)Total lengthDimensions mm)WeightHeadBodykgf.cmN.mmmmmSTABCkg30SPK5 ~ 30N3OSPKN3SPK0.5 ~ 35,56    15224519,57,5150,178910  80SPK15 ~ 80N8OSPKN8SPK1.5 ~ 85,567   17524519,57,5150,11891011123190SPK35 ~ 190 N 190SPKN 19SPK3.5 ~ 191011&n..

Quickview
Quickview

Thiết bị kiểm tra lực siết Kanon KDTA

(0)
Orders (0)

Model Dải lực Kích thước(mm) Núm vặn Khối Lượng (kg) Cao Rộng Bề dày Mm KDTA-20SV 2~20 kgf.cm 0.01 kgf.cm 240 250 120 12 6   20~..

Quickview

Thiết bị kiểm tra lực siết Kanon KDTA-SVII

(0)
Orders (0)

Model Torque measuring range Increment English Model Torque measuring range Increment Drive size Display Weight (kg) KDTA-2000SV (II) 50 ~ 2000kgf.cm/5 ~ 200N.m 1 kgf.cm/0,1N.m KDTA-..

Quickview

Thiết bị kiểm tra lực siết ốc vít Kanon SGK

(0)
Orders (0)

Model (gf.cm/kgf.cm) Range (CW/CCW) Increment Old Model (mN.m/cN.m) New Model (mN.m/cN.m) Range (CW/CCW) Increment Chucking dia. Total length Dimensions ( mm ) Weight Grip dia. Total length (..

Quickview

Tuốc nơ vít định lực Kanon LTDK

(0)
Orders (0)

Old Model (cN.m/N.m)New Model (cN.m/N.m)RangeIncrementModelRangeIncrementGrip dia.Total length ( without bit)Dimensions (mm)WeightIncluded AccessoryBodyBitsExtensioncN.m/N m(ozf.in/lbf.in)ozf.in/lbf.inᶲmmmmL1L2ᶲ D1ᶲ D2ᶲ D3gPhillipsBit typeBarN1.5LTDKCN15LTDK1 ~ 15 cN.m0,1 cN.m   161072210,55,514,41657No.0 No.1KANON bit..

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)