Thiết bị kiểm tra lực siết

Grid View:
Quickview

LTC OHT wrench

(0)
Orders (0)

Part NumberModel DesignationMinimum Capacity EnglishTool Capacity  EnglishMinimum Capacity MetricTool Capacity Metric810100LTC 50 I10 in lb50 in lb1.2 Nm6 Nm810011LTC 150 I30 in lb150 in lb3.4 Nm17 Nm810574LTC 300 I OHT**150 in lb 300 in lb17 Nm34 Nm810016LTC 300 I60 in lb300 in lb 6.8 Nm34 Nm810013LTC 750 I150 in lb750 in lb17 Nm85 ..

Quickview

Cần siết lực Kanon LCK - Thay đổi đầu và điều chỉnh lực bằng núm vặn

(0)
Orders (0)

Model(kgf.cm/kgf.rn)RangeIncrementOld model(N.m)New model(N.m)RangeIncrementTotallengthDimensions (mm)WeightReplaceable headsHeadBodyBody lengthkgf.cm/kgf.mkgf.cm/kgf.mN.m N.mmmᶲD1L1L2ABCDkg60LCK20 ~ 60   kgf.cm1   kgf•cmN60LCKN6LCK2 ~ 60,117310451318,29,615  0,17120QCK,230(SCK RCK, HCK)120LCK40 ~ 120  &..

Quickview

Cần siết lực Kanon MQLK - Loại tự đánh dấu

(0)
Orders (0)

ModelRange IncrementOld ModelNew ModelRangeIncrementSquare driveTotal lengthDimensions (mm)WeightOptional socket(kgf.cm)(N.m)(N.m)Headkgf.cmN.mmmmmHGkgmm250MQLK70 ~ 2500,2N250MQLKN25MQLK7 ~ 250,29.53(3/8")23254110,378 ~ 24500MQLK100 ~ 5000,5N500MQLKN50MQLK10 ~ 500,525454110,558 ~241000MQLK200 ~ 10001N1000MQLKN100MQLK20 ~ 100112.7(1/2'')3525714..

Quickview

Cần siết lực Kanon MQLK-E - Có bút đánh dấu

(0)
Orders (0)

ModelRangeIncrementOld ModelNew ModelRangeIncrementSquaredriveTotal lengthDimensionsmmWeight(kgf.cm)kgf.cm (N.m)(N.m)N.mmmmmBCkg60MQLK-E20 ~ 601N60MQLK-EN6MQLK-E2 ~ 60,19,53(3/8'')32710150.7120MQLK-E40 ~ 1202N120MQLK-EN 12MQLK-E4 ~ 120,20.8250MQLK-E70 ~ 2502N250MQLK-EN25MQLK-E7 ~250,2500MQLK-E100 ~ 5005N500MQLK-EN50MOLK-E10 ~ 500,53492011000MQ..

Quickview
Quickview
Quickview
Quickview

Cần siết lực Kanon QSPKH, QSPK-A

(0)
Orders (0)

Type HModel(kgf.cm)RangeOld Model(N.m)New Model(N.m)RangeSquare driveTotal lengthDimension (mm)WeightHeadBodykgf.cmN.mmmmmHGRABCkg6043SPKH20 ~ 60N6OQSPKHN6QSPKH2 ~ 66,35(1 /4")17419,57,512,518,29,626,50,19120QSPKH40 ~ 120N1200SPKHN12QSPKH4 ~ 12250QSPKH70 ~ 250N250QSPKHN25QSPKH7 ~ 259,53 (3/8')2202512160,27500QSPKH100 ~ 500N500QSPKHN50QSPKH10 ~..

Quickview
Quickview
Quickview

CCM Micrometer Adjustable Click Wrench

(0)
Orders (0)

Specification InformationPart NumberModel DesignationLow CapacityMaximum CapacityGraduationAInchesBInchesCInchesDInchesWeight(lbs)869769CCM 50 I MG10 in lb50 in lb1 in lb10.10.80.50.90.5869765CCM 150 I MG30 in lb150 in lb2 in lb10.10.80.50.90.5869773CCM 200 I MG40 in lb200 in lb2 in lb10.10.80.50.90.5869763CCM 600 I MG100 in lb600 in lb5 in lb13.81..

Quickview

Chìa vặn ốc định lực Kanon RSPK

(0)
Orders (0)

Model(kgf.cm)RangeOld Model(N.m)New Model(N.m)RangeRing head sizes (W)Total lengthDimensions (mm)WeightHeadBodykgf.cmN.mmmmmSTGABCkg30RSPK5 ~ 35N30RSPKN3.5RSPK0,5 ~ 3,55,56  175*1 19,57,5150,127891080RSPK20 ~ 90N80RSPKN9RSPK2 ~ 95,567 197*2 19,57,5150,138910 1112  190RSPK40 ~ 210N190RSPKN21RSPK4 ~ 21 10&..

Quickview

Cờ lê cân lực đồng hồ Kanon TOK-G

(0)
Orders (0)

ModelRangeIncrementModelRangeIncrementSquare driveTotal lengthDimensions (mm)Weight(kgf.cm/kgf.m)(CW/CCVV)(N.m)(CW/CCW)HeadBody(kgf.cm/kgf.m)N.mmmmmABCDEFGkg60TOK-G6 ~ 60    kgf.cm1 kgf.cmN 6TOK-G0,6 ~ 60,16.35(1/4'')2603538,57,558903721,50,5120TOK-G10 ~ 120   //2  //N 12TOK-G1 ~ 120,2300TOK-G50 ~ 300 //5  //N 30T..

Quickview

Digital Torque and Angle Wrenches: The DTC

(0)
Orders (0)
215,000đ

Part No. DescriptionLever LengthOverall Length10680DTC - 413.87 Inches15.81 Inches10681DTC - 2514.87 Inches16.99 Inches10682DTC - 7516.5 Inches18.61 Inches10683DTC - 15019.75 Inches22.13 Inches10684DTC - 25027.68 Inches30 Inches..

Quickview

M-Series Beam Wrench

(0)
Orders (0)

Specification InformationPart NumberModel DesignationTorque CapacitySteps of GraduationLever Arm Length (in)Weight (Lbs.)Square Drive Size (in)850233M 32 IO32 in oz2 in oz6 0.21/4850254M 80 IO80 in oz5 in oz6.125 0.251/4850202M 160 IO160 in oz10 in oz6 0.251/4850188M 10 I10 in lb1/2 in lb6 0.251/4850222M 25 I25 in lb1 in lb6.25&..

Showing 1 to 15 of 26 (2 Pages)